Welke keuzes heeft u zelf?

Uw pensioen meenemen

U werkt als verloskundige in de 1e lijn. Daarom bouwt u nu pensioen op in onze pensioenregeling. U kunt kiezen om het pensioen dat u eerder opbouwde mee te nemen naar ons pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht.

U vraagt dit bij ons aan via e-mail. Wij maken daarvoor een berekening. Stemt u ermee in? Dan regelen wij de overdracht. Is uw pensioen € 2,- of lager per jaar? Dan vervalt dit pensioen volgens de wet. De kosten voor de administratie zijn namelijk hoger dan € 2,-. Kijk bij waardeoverdracht.

Is uw pensioen lager dan € 594,89 (2023) per jaar? Dan heeft u een ‘klein pensioen’. Dan mag uw oude pensioenfonds of verzekeraar (‘pensioenuitvoerder’) uw pensioen ook automatisch naar ons overdragen. Bekijk daarvoor het laatste pensioenoverzicht dat u van hen kreeg. Daarop staat of u zelf iets moet doen om uw pensioen mee te nemen.

Gaat u loondienst van een ziekenhuis of zorginstelling werken? Of kiest u een ander beroep? Met een andere pensioenregeling? Dan gaat u daar pensioen opbouwen. U kunt het pensioen dat u bij ons opbouwde meenemen. U vraagt dit aan bij uw nieuwe pensioenfonds. Heeft u een klein pensioen? Dan regelen wij de overdracht automatisch voor u. Is uw pensioen lager dan € 2,- per jaar? Dan vervalt uw pensioen.

Waardeoverdracht is niet nodig als u een nieuwe baan vindt als verloskundige in de 1e lijn. U blijft dan pensioen bij ons opbouwen. Uw pensioenregeling verandert niet.

Kiest u voor waardeoverdracht?
Dan heeft u al uw pensioen bij elkaar. En u krijgt straks al uw pensioen van 1 pensioenfonds.

Kiest u niet voor waardeoverdracht?
Dan blijft uw opgebouwde pensioen staan bij uw oude pensioenfonds. U betaalt geen premie meer. U bouwt ook geen pensioen meer op. Dit deel van uw pensioen krijgt u straks van uw oude pensioenfonds.

Bedenk goed of waardeoverdracht voor u verstandig is
Als u uw nieuwe pensioenfonds om waardeoverdracht vraagt, krijgt u eerst een berekening met uw oude en nieuwe pensioenbedragen. Kijkt u niet alleen naar de bedragen. Vergelijk óók uw oude en nieuwe pensioenregeling. Dat doet u met dit Pensioen 1-2-3:

 • Wat krijgt u wel en niet? Bijvoorbeeld pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt.
 • Wat is de financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenfonds? Verhoogt uw nieuwe pensioenfonds de komende jaren uw pensioen, en uw oude pensioenfonds niet? Dan kan waardeoverdracht gunstig zijn. Andersom kan natuurlijk ook.

U beslist dan pas of u uw pensioen meeneemt. Zo kunt u een goede keuze maken. Komt u er niet uit? Overleg dan met een financieel adviseur.

De pensioenvergelijker helpt u daarbij ook. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?.

Als het financieel niet goed gaat, kan waardeoverdracht niet direct
De financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenfonds moet wel goed zijn.

Is dit niet zo? Dan kunt u uw waardeoverdracht wel aanvragen. Maar uw pensioen blijft bij uw oude fonds tot de financiële situatie van beide fondsen weer goed is. Daarna krijgt u een berekening. U beslist dan pas of u uw pensioen echt meeneemt.

U leest meer op over onze financiële situatie op deze website bij Nieuws.

Pensioen blijven opbouwen als u arbeidsongeschikt wordt

U kunt onder voorwaarden pensioen bij ons blijven opbouwen. Daarvoor moet u dan een vrijwillige verzekering voor premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid bij ons afsluiten. Dit kan binnen 3 maanden na uw aanmelding. Of binnen 3 maanden nadat u in loondienst bent gaan werken. Of binnen 3 maanden nadat u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsloot. Ons pensioenfonds zorgt dan voor uw pensioenopbouw. U vraagt premievrijstelling bij ons aan binnen 3 jaar nadat u arbeidsongeschikt wordt.

Er zijn wel voorwaarden
Wilt u dat wij uw pensioenbouw verzorgen als u beroepsarbeidsongeschikt wordt? Dan gelden deze voorwaarden:

•  U werkt niet meer als verloskundige.
•  U verkocht uw praktijk of beëindigde uw aandeel in de praktijk.
•  U krijgt een inkomensvervangende uitkering (uit de WIA of uit een particuliere verzekering) van minimaal het wettelijk minimumloon.
•  U bent 80% tot 100% en blijvend beroepsarbeidsongeschikt. Een Commissie Beoordeling Arbeidsongeschiktheid stelt dit vast. Het bestuur wijst die Commissie aan. De Commissie bestaat uit een arts en een arbeidsdeskundige en/of verloskundige.
•  U bent bij ons verzekerd voor premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid (PVI). Daar betaalt u premie voor.

U leest meer over de voorwaarden in het pensioenreglement in laag 3.

Geef wijzigingen door
Wordt u meer of minder arbeidsongeschikt? Geef dit altijd aan ons door. Stuur ons een kopie van de brief van de keuringsinstantie.

Koos u niet voor verzekering van premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid?
Dan kunt u dat binnen 3 maanden na uw aanmelding alsnog doen. Of binnen 3 maanden nadat u in loondienst bent gaan werken. Of binnen 3 maanden nadat u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsloot.

Bedenk goed hoe uw pensioen er uitziet als u arbeidsongeschikt wordt
Alle regels vindt u in ons pensioenreglement in laag 3. Overleg met uw financieel adviseur of u iets extra’s moet regelen. U kunt bijvoorbeeld een verzekering afsluiten. Zo heeft u meer inkomen als u arbeidsongeschikt wordt.

Uw pensioen vergelijken

Wilt u onze pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Bijvoorbeeld omdat u solliciteert bij een werkgever met een eigen pensioenregeling? Of omdat u nadenkt over waardeoverdracht als u een nieuwe baan heeft? Bekijk dan onze pensioenvergelijker in laag 3. Via de plaatjes kunt u de belangrijkste onderdelen van uw regelingen vergelijken. Zo ziet u snel wat de verschillen zijn.

Er zijn grote verschillen tussen de regelingen onderling
Leg onze pensioenvergelijker naast die van de andere regeling. U ziet snel wat de verschillen zijn. Of bekijk dit samen met uw financieel adviseur.

Extra pensioen opbouwen voor uzelf

U kunt bij ons pensioenfonds extra pensioen opbouwen. U doet dat vrijwillig. Zo heeft u meer inkomen als u met pensioen gaat.

Dit zijn de afspraken

 • U betaalt zelf de extra premie voor uw pensioen. Uw extra premie is 11, 22 of 33% van de normale premie.
 • U kunt ook zelf elders extra pensioen bijsparen. Bijvoorbeeld met banksparen of een lijfrente.
 • U beslist zelf hoeveel extra pensioen u opbouwt. Er is wel een wettelijk fiscaal maximum. Overleg dit met uw financieel adviseur.

Voor dit extra vrijwillige pensioen gelden dezelfde regels als voor het basispensioen. De premie is aftrekbaar voor de belasting.

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

Heeft u geen of weinig pensioen voor uw partner bij ons staan? Dan kunt u op uw pensioendatum een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor pensioen voor uw partner. Uw eigen pensioen wordt dan lager. En uw partner krijgt een pensioen van ons als u overlijdt.

Het pensioen voor uw partner mag niet hoger worden dan ongeveer 70% van uw eigen ouderdomspensioen.

U maakt een definitieve keuze als u met pensioen gaat
Als uw deelname aan SPV eindigt kunt u al kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen te ruilen voor partnerpensioen. Of pas als u bijna met pensioen gaat. Als u met pensioen gaat, maakt u een definitieve keuze om ouderdomspensioen voor een deel te ruilen voor partnerpensioen, of niet. U kunt uw keuze daarna niet meer veranderen.

Meer weten?

 • U leest meer over deze keuze in ons pensioenreglement in laag 3.
 • Uw pensioenbedragen staan op het Uniform Pensioenoverzicht dat u elk jaar van ons krijgt.
 • Wilt u weten hoeveel pensioen uw partner krijgt als u pensioen ruilt? U kunt ook contact met ons opnemen. Wij maken dan een berekening voor u.

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

U bouwt bij ons ouderdomspensioen voor uzelf op, maar ook partnerpensioen. Uw partner krijgt dit pensioen als u overlijdt. Misschien wilt u geen partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat u geen partner heeft. Of uw partner heeft zelf een goed inkomen. Op uw pensioendatum kunt u uw partnerpensioen dan omruilen voor een hoger ouderdomspensioen voor uzelf. Of dit voor een deel doen.

U kunt uw keuze maar 1 keer doorgeven
Kiest u voor ruil van uw pensioen? Of kiest u om dit niet te doen? Dan is dit definitief. U kunt uw keuze daarna niet meer veranderen. Heeft u een partner? Dan moet hij of zij het eens zijn met uw keuze.

Dit geldt ook:

 • Ruilt u àl uw partnerpensioen? Dan krijgt uw partner geen pensioen van ons als u overlijdt.
 • Bent u gescheiden? Dan heeft uw ex-partner na uw overlijden misschien recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het deel dat u opbouwde tot u uit elkaar ging. Dit heet bijzonder partnerpensioen. Dat deel kunt u niet ruilen.
 • Heeft u geen partner bij uw pensionering? Dan ruilen we het partnerpensioen automatisch.

Meer weten?

 • U leest meer over deze keuze in ons pensioenreglement in laag 3.
 • Uw pensioenbedragen staan op het Uniform Pensioenoverzicht dat u elk jaar van ons krijgt.
 • Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u pensioen ruilt? U rekent het zelf makkelijk uit met de pensioenplanner op onze website. U kunt ook contact met ons opnemen. Wij maken graag een berekening voor u.

Eerder of later met pensioen gaan

Uw pensioen gaat bij ons standaard in op uw 67e. Maar u kunt ook op een andere datum met pensioen gaan.

U gaat eerder met pensioen
Misschien wilt u eerder stoppen met werken. U kunt uw pensioen dan eerder laten ingaan. U krijgt wel minder pensioen. Wij moeten uw pensioen namelijk langer uitbetalen. Ook bouwt u minder lang pensioen op.

 • Laat u uw pensioen méér dan 5 jaar voor uw AOW-datum ingaan? Dan mag u helemaal geen inkomsten meer hebben.
 • Is dat minder dan 5 jaar vóór uw AOW-datum? Dan mag u geen inkomsten als verloskundige meer hebben. U mag dan wel andere inkomsten hebben.

Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. U krijgt niet direct AOW. Dit is pensioen van de overheid. U leest uw AOW-leeftijd op SVB.nl.

U gaat later met pensioen
U kunt bij ons uiterlijk op uw 70e met pensioen gaan. U krijgt dan méér pensioen. Wij hoeven uw pensioen namelijk minder lang uit te betalen. U bouwt maximaal tot uw 67e pensioen op.

U kunt niet met deeltijdpensioen
Wilt u eerder of later met pensioen gaan? Dan gaat uw pensioen altijd helemaal in. U kunt bij ons niet voor een deel met pensioen.

U kunt uw keuze maar 1 keer doorgeven
Kiest u voor eerder of later met pensioen gaan? Of kiest u om dit niet te doen? Dan is dit definitief. U kunt uw keuze daarna niet meer veranderen. Wel is het zo dat bij uitstel het pensioen standaard ingaat op de 1e van de maand waarin u 70 wordt. Wilt u uw pensioen, na uitstel, toch eerder dan 70 jaar in laten gaan? Dan meldt u dat bij het pensioenfonds. Vervolgens gaat uw pensioen in op de 1e dag van de daarop volgende maand.

Dit moet u doen

 • Wilt u eerder met pensioen gaan? Vraag dit 6 maanden voor de gewenste ingangsdatum bij ons aan
 • Wilt u later met pensioen gaan? U krijgt 6 maanden voor uw 67e bericht van ons. U leest dan ook hoe u uw pensioen aanvraagt en uw keuzes aan ons doorgeeft.

U vindt alle afspraken in ons pensioenreglement in laag 3. Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u eerder of later met pensioen gaat? U kunt ook contact met ons opnemen. Wij maken graag een berekening voor u.

Eerst een hoger pensioen krijgen

Misschien wilt u een hoger ouderdomspensioen in de 1e periode van uw pensioen. Bijvoorbeeld omdat u nog geen AOW krijgt. U krijgt dan daarna een lager ouderdomspensioen zolang u leeft.

Dit zijn de afspraken

 • Deze keuze mag alleen in combinatie met conversie
 • De 1e periode mag 5 of 10 jaar duren.
 • Uw pensioen in de 2e periode is 75% van uw pensioen in de 1e periode.
 • Uw pensioen in de 1e periode wordt hoger dan de bedragen op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Uw pensioen in de 2e periode wordt lager.
 • U maakt deze keuze als u met pensioen gaat.

Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt bij deze keuze? U kunt ook contact met ons opnemen. Wij maken graag een berekening voor u.

U kunt uw keuze maar 1 keer doorgeven
Kiest u voor een hoog-laag pensioen? Dan is dit definitief. U kunt uw keuze daarna niet meer veranderen.

Verhoging van uw pensioen in de toekomst naar voren halen

Uw pensioen blijft elk jaar met minstens 2% omhoog gaan als u gepensioneerd bent. Maar u kunt ook een andere keuze maken als u met pensioen gaat. U kiest dan voor een eenmalig hoger ouderdomspensioen. U krijgt dit direct en zolang u leeft. Maar uw pensioen stijgt daarna niet meer elk jaar met 2%. U haalt dus uw verhogingen in de toekomst naar voren. Dit heet conversie.

U leest meer bij Hoger of lager op deze website.